Участие в среща по проект SAS

Участие в среща по проект SAS

15.03. 22 г.

На 15 март представител на НАСОР участва в среща по проект SAS. На проведената среща бяха уточнени детайли относно програмата на Националния форум и интегрирането на планираните събития по проект SaS в него. Всяка една от страните участнички направи подробен доклад-анализ на приложението на модела на чиракуване на национално ниво.

НАСОР изготви подробен анализ за приложението на модела на чиракуване в България, включващ подробно описание на социалните предприятия и свързаното с тях законодателство. Дискутирана беше организацията относно предстоящите обучения планирани за 31.05 и 01.06. в Париж, във връзка с които всеки един партньор ще изпрати по двама експерти, които следва да бъдат обучени като Съветници по професионална интеграция.

Тренировъчната програма цели да обучи въпросните лица за успешно прилагане на модела за чиракуване, а те от своя страна следва да споделят получения опит и експертиза на национално и регионално ниво, съвместно с активните социални предприятия и социално отговорните работодатели.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ