Стратегия за Корпоративна социална отговорност

Стратегия за Корпоративна социална отговорност

Стратегия за Корпоративна социална отговорност представя визията, приоритетни цели и ангажименти на държавата да насърчи способностите на компаниите да интегрират социално отговорните си практики в своята дейност, с цел повишаване конкурентоспособността, устойчивостта на бизнеса и подпомагане реализацията на целите на устойчивото развитие. Целият документ

Файл: Стратегия за КСО 2019-2023г.

Източник: МТСП

 

НОВИНИ

СЪБИТИЯ