Среща с работодатели от Варненски регион

Среща с работодатели от Варненски регион

На 3 юли 2019г. в град Варна се проведе среща с работодатели от Варненски регион и Североизточна България. Срещата бе част от изграждането на национална мрежа от социално отговорни работодатели с цел партньорство между социалните услуги, НАСО, НАСО Р, местни и държавни институции за създаване на работни места за хора с увреждания при обичайни условия. В срещата участваха над 30 работодатели от различни сектори на икономиката и администрацията. В рамките на програмата бяха представени основите идеи, задачи и цели на НАСО, ползата за бизнеса и обществото от социалната отговорност, както и търсените пресечни точки на интересите, възможностите и ползите за работодатели и хора с увреждания. Интерес предизвикаха представените най-нови данни – цифри и информация, за заетостта на хората с увреждания в България, съпоставена със заетостта на тези хора в Европа. Представена и дискутирана беше и идеята, целите и задачите на новата организация Национална асоциация на социално отговорните работодатели.

В общия позитивен тон на последвалата дискусия участващите работодатели изразиха желание и готовност да се включат в изграждащата се национална мрежа на социално отговорните работодатели, а някои от тях направиха конкретни заявки за осигуряване на работни места за хора с увреждания.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!