Среща с работодатели и социални услуги в Сливен

Среща с работодатели и социални услуги в Сливен

На 27 ноември 2019г. в Сливен, в рамките на първото заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, се проведе среща на социално отговорни работодатели и социални услуги. Срещата бе открита от заместник областния управител Димитринка Петкова.

В срещата взеха участие работодатели, представители на доставчици и екипи на социални услуги, представители на организациите на хората с увреждания, синдикати, местни структури на МТСП, общини и др. Бяха обсъдени възможностите за обединяване на ресурсите на всички заинтересовани страни за интегрирането на хора с увреждания на отворения пазар на труда. Участниците в срещата заявиха подкрепата и готовността си да се включат активно в този процес, както и да се присъединят към изграждащите се национални мрежи на социално отговорни работодатели и на социални услуги.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!