Социален диалог в Европа и България

Социален диалог в Европа и България

На 11 декември 2019г. в София се проведе национална среща – дискусия на тема „Социални услуги и секторен социален диалог: укрепване на капацитета на социалните партньори“, организирана от Националния алианс за социална отговорност в партньорство с Федерацията на европейските социални работодатели, чийто член е и новосъздадената Национална асоциация на социално отговорните работодатели. Събитието даде възможност да бъдат обсъдени ползите и предизвикателствата пред социалния диалог в сферата на социалните услуги, необходимите промени, които ще повишат неговата ефективност, като бяха набелязани и конкретни стъпки в тази посока.

В дискусията участваха изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Румяна Петкова, заместник изпълнителният директор Мая Василева и Николина Иванова, началник на отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“, представители на Агенцията по заетостта – Кремена Калчева, главен директор на главна дирекция „Услуги по заетостта” и Донка Василева, гл. експерт в главна дирекция „Услуги по заетостта”, г-жа Веселина Ботева, член на УС на НАСО и директор дирекция „Социална политика“, Община Пловдив, представител на Столична община, ръководители и експерти от социални услуги, експерти от НАСО и НАСО Р, ръководители на НПО и др.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!