Регионална среща с представители на социални услуги и социално отговорни работодатели

Регионална среща с представители на социални услуги и социално отговорни работодатели.

На 28 ноември 2019г. в Стара Загора се проведе поредна среща на НАСО и в партньорство с НАСО Р, с представители на социални услуги и на социално отговорни работодатели, в която се включиха и представители на работодателски организации, доставчици и екипи на социални услуги, институции от сферата на социалните услуги и заетостта и др.

В активна дискусия работодатели и социални работници обсъдиха широк кръг от въпроси, свързани с включването на хора с увреждания на отворения пазар на труда и заявиха своето желание и готовност да се ангажират активно с този процес. Интерес беше проявен и към представения работещ местен опит за партньорство на различни сектори с участието на Общината. Това бе определено като много добра база за надграждащо развитие на практиките и успешно постигане на търсения резултат в бъдещите дейности и по представения проект и след него.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!