Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Търговище

Регионална среща „Заетост за хора с увреждания“ в Търговище

На 13 февруари 2020г. в Търговище се проведе поредната среща на НАСО с представители на социално отговорни работодатели и на социални услуги на тема „Заетост за хора с увреждания“. Събитието се организира съвместно с Община Търговище и е част от дългосрочната работа на НАСО за развитие подкрепата за хората с увреждания по проект „Партньорство за по-добър живот“. На срещата бяха поканени и присъстваха работодатели от всички сфери, от частни фирми и неправителствени организации, общински и държавни, както и ръководители на социални услуги от областта.

Участие взеха зам.-кметът на Община Търговище г-жа Рая Матева и Христалина Халачева, секретар на Общината. Председателят на НАСО г-н Георгиев представи състоянието на заетостта за хора с увреждания в България и Европа, работата на Алианса по тази тема през последната година и някои първи цифри и резултати от проучването и анализа, които организацията реализира понастоящем. Представеното предизвика ангажирана дискусия с участниците, значително надхвърлила предварително планираното време. Включилите се в обсъждането работодатели и специалисти от социалните услуги коментираха и определиха като важни и с решаващо значение по темата въпросите свързани с работата на комисиите на ТЕЛК, откъдето според тях тръгват голяма част от проблемите; нуждата от по-добра и справедлива подкрепа от държавата към всички работодатели, както и нуждата от промени в правната рамка. Ясно и категорично се очерта общото мнение, че хората с увреждания не бива да бъдат делени от останалите работещи хора и бе споделено мнението на работодателите, че те работят с изключително усърдие и отдадедност. Във връзка с това се отбеляза и нуждата от по-добра система за подготовка на хората с увреждания за работа и улесняване на връзката им с работодателите. Срещата приключи с удовлетворение от проведената дискусия и заявката, че работата и дискусията ще продължат на националния форум на НАСО през м. юни т. г.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ