Работодатели от Пещера на среща с НАСО Р

Работодатели от Пещера на среща с НАСО Р

На 17 април 2019г. в гр. Пещера се проведе среща с работодатели от различни сфери в региона. При откриването на срещата с приветствие към участниците се обърнаха кметът на Община Пещера г-н Николай Зайчев и председателят на НАСО г-н Георги Георгиев. След представената презентация за заетостта на хората с увреждания се проведе активна дискусия по темата и представените цели, задачи и дейности по проекта „Партньорство за по-добър живот“, реализиран от НАСО в партньорство с НАСО Р. В дискусията взеха участие зам.-кметове и представители на общини от региона, представители на дирекция „Бюро по труда“, представители на големи и по-малки корпорации от региона и работодатели с различен предмет на дейност.

Водещ мотив в обсъжданията беше съгласието и желанието за участие в бъдеща мрежа на работодателите и в процеса за осигуряване на заетост за хората с увреждания. Коментирани бяха възможности и за международно партньорство по темата и някои нормативни задължения за работодателите, както и потребността от подкрепящи мерки за тях.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!