Работна среща по проект SAS

Работна среща по проект SAS

21.10.2022г.

На 21 октомври се състоя среща по проект SAS, в която бе дискутиран планираният старт на дейността по чиракуване, която трябва да бъде имплементирана в България и останалите страни участнички по проекта.

Именно това е и основната цел на международния проект, в който НАСОР представлява България и активно участва – да бъдат подпомогнати хората в неравностойно положение и да направят своя успешен преход от учебна среда в професионална реализация.

Към този момент всяка държава участваща в проекта сподели по какъв начин стартира реализирането на тази дейност, като се дискутираха следващи стъпки и се планираха следващи срещи, в които да се проследи развитието на проекта.Работна среща по проект SAS

Водещите партньори от ЛАДАПТ (Франция) информираха, че благодарение на скорошните дейности, приложението на схемата по чиракуване се е разраснало на територията на цяла Франция, включително и Южната част от страната, в която преди това не е била активна инициативата.

Партньорите, представляващи Норвегия (Spir Oslo), споделиха, че дейностите вече са стартирали, а в Гърция и Испания плануват да започнат с прилагането през месец ноември, 2022.

Ситуацията в България, подобно на тази в Италия, е пряко зависима от политическите сътресения и очакваното гласуване на националния бюджет от НС. Това е причина за голяма доза неизвестност и несигурност в социалния сектор, която се надяваме съвсем скоро да бъде решена, за да успее екипът на НАСОР успешно да имплементира схемата за чиракуване чрез допълнително финансиране и съдействие от Агенцията по Заетостта. Тази подкрепа е ключова и необходима, за да бъде подсигурена защитена работна среда за чираците.

Следващата среща по проекта ще се състои онлайн на 1 декември 2022г.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ