Работна среща по проект B-WISE

Работна среща по развитието на „Работен пакет 3“

07/09/2022

През изминалия ден екипа на НАСОР имаше удоволствието да вземе участие в онлайн работна среща по проект B-WISE (работен пакет 3 – „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“).

Целта на срещата бе обучение, проведено от водещия партньор (по съответния работен пакет), по повод изготвяне първия доклад по РП3 с краен срок 30ти септември. Докладът ще бъде базиран на изследванията по казусите, проведени в рамките на работен пакет 1 и 2 през изминалите месеци и цели да представи професионалната система във всеки един от националните региони, включени в проекта B-WISE.

В помощ на всички партньори, ще бъде проведена допълнителна среща на 22ри септември (10:00-11:30), като всички участници ще имат възможността да споделят опита си по време на изготвянето на първия доклад, както и да се отговори на въпросите на тези, които имат затруднения или необходимост от повече информация по дейността.

Работен пакет 3: „Създаване на програма за професионално образование и обучение с цел преодоляване на пропуските в уменията“, включва следните дейности –

T3.1 Идентифициране на квалификационни профили в сектора на WISEs

T3.2 Създаване на система за приоритизиране и класификация на нуждите от обучение, изведени чрез различните сценарии в рамките на WP2

T3.3 Обучителна програма за създаване на квалификационни профили в сектора на WISEs

T3.4 MOOC в сектора на WISEs

T3.5 Ръководства за учители/обучители

Всеки един от партньорите ще подготви първия доклад на национално ниво, използвайки получената информация по време на изследваните казуси (РП1 и РП2) и ще отговори на въпроси, свързани с основните категории служители в социалните предприятия, за да се оформи професионалния профил на заетостта , който се фокусира върху познания, умения и компетенции на всеки работник. По този начин ще можем да придобием детайлна представа за необходимостта от усъвършенстване на дигиталните умения (или липсата на такива) при различните профили.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ