Работна онлайн среща по проект SAS

Работна онлайн среща по проект SAS

01.12.2022г.

На първи декември екипът на НАСОР участва в онлайн среща по проект SAS. Всички партньори с радост съобщиха, че са започнали успешно да прилагат модела на схемата за чиракуване в своите страни. Разбира се, имаше много предизвикателства свързани с осигуряването на финансиране на дейността (България, Италия, Гърция), както и бюрократични спънки в някои от испанските региони, където щеше да е необходима допълнителна документация на чираците. Повечето от чиракуващите, които са наети в рамките на проекта SAS в Испания вече са участвали в програмите за защитена заетост, занимавайки се с почистване, градинарство, боядисване и т.н. В Норвегия, Белгия и Франция прилагането на схемата върви доста гладко.

Всички са развълнувани, тъй като партньорите успяха да осигурят заетост на хора в неравностойно положение точно преди коледните празници и са много доволни от резултатите до момента. Целият напредък на дейността ще бъде внимателно докладван в Дневниците на проекта, които са изключителна отговорност на VIC (Съветниците по професионална интеграция).

Следващата среща по проекта е насрочена за 17 март 2023 г. Междувременно водещата организация по проекта LADAPT ще остане на разположение на останалите партньори, а при необходимост от консултации ще бъдат организирани индивидуални онлайн срещи.

Следващият TPM (Транснационална партньорска среща) трябва да се проведе през пролетта на 2023 г. в Брюксел, така че организацията ще бъде направена в началото на следващата година.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ