Отоворена покана COS-SEM-2020-4-01: Мисии на социалната икономика

Отоворена покана COS-SEM-2020-4-01: Мисии на социалната икономика
Отворена е покана COSME 2020  за представяне на предложения за Мисии за социална икономика. 
Поканата има за цел да  подкрепи споделянето на добри практики и обучение по различни аспекти на социалната икономика и съвместните приоритети на социалната икономика на междурегионално ниво.

Наред с други важни предизвикателства, поканата ще предостави уникална възможност на заинтересованите регионални/местни публични власти и заинтересованите страни на социалната икономика да споделят знания / добри практики за борба с настоящата криза Covid-19 в рамките на мисията „Изграждане на устойчиви регионални / местни екосистеми“.

В допълнение към широкия спектър от мисии за социална икономика, предложени в Поканата, кандидатите ще имат уникална възможност да предложат своя собствена „мисия на социалната икономика“ - отразяване на предизвикателствата за присъединяване към социалната икономика. Не на последно място Поканата ще допринесе за по-нататъшното развитие на Социалната икономика.
Подробна информация за поканата, както и презентация от наскоро организирания семинар и много полезен  раздел с „въпроси и отговори“ можете да намерите на сайта ТУК: 
 
Поканата е отворена за представяне на предложения до 9 юни 2020 г.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Уважаеми колеги и партньори,

Извънредната ситуация в света и приетите ограничителни мерки в нашата страна поставят в изключително затруднено състояние всички живеещи и работещи в различните сектори на общественото ни развитие. Работодателите са тази част от нас, които освен да мислят за себе си, семействата си, задачите и програмите си, иначе казано собствената си работа, са изправени пред огромната отговорност да мислят за живота на хиляди хора, работещи при тях, да мислят и работят и за другите хора.

Тази отговорност да мислиш и се грижиш за другите, ние определяме като социална отговорност.

В тези непознати условия социалната отговорност на работодателите придобива нови много по-мащабни измерения.

От генератор на социално икономическото ни развитие, работодателите са натоварени с очакванията на обществеността да бъдат гаранти за преодоляване на трудностите и последствията от кризата, запазване на работните места и подкрепа за работещите, техните семейства, отделните общности и всички нас.

Изпитанията пред всички ни са изключително трудни и дълбоки. Точно в такива моменти нашите общи възгледи за мисия, социална отговорност  и развитие стават още по-значими. На всички които се присъединиха в нашата мрежа на социално отговорните работодатели благодарим и заявяваме нашата подкрепа!

Вярваме, че в условията на това изпитание  ще  ни води общата отговорност и  взаимна подкрепа.

Вярваме, че веднага след излизане от това състояние, с още по-голяма мащабност ще развием партньорството ни в цялата страна и в много по-голям обхват и дейности за каузата, която ни обединява.

Нашата подкрепа за всички работодатели включва разбиране и търсене на добри решения в сложни условия. Заедно сме днес, заедно ще бъдем и утре! Търсете ни, ще направим всички възможно да реализираме взаимно полезно партньорство.

На всички желаем успех!

Бъдете здрави!