Основната лихва в България надхвърли 2%

Основната лихва в България надхвърли 2%

Сделките на кредитния пазар в страната поскъпват, а това увеличава с бързи стъпки и нивото на ОЛП.

Българската народна банка (БНБ) изчисли нов, по-висок основен лихвен процент (ОЛП) в България. От 1 март той се увеличава с 0.35 пр. пункта до 2.17%. Това е шестото поредно увеличение на основната лихва, като процесът започна през октомври 2022 г. – движен от повишенията на лихвените проценти на ЕЦБ, а това пък оскъпява кредита в България.

Преди да започне да расте българския ОЛП, шест години той стоеше на нулево ниво.

По закон Българската народна банка не може да вдига или сваля основния лихвен процент по свое усмотрение, а може единствено да го определя на база средната лихва, постигната при реално сключените сделки на пазара.

Нивото на основна лихва, която винаги действа от първия до последния ден на съответния месец, няма пряко отражение върху лихвите по депозитите и кредитите в България. С увеличаването ѝ обаче расте законната лихва за забава както за физически лица, така и за бизнеси. Тя се формира като сбор от ОЛП и 10 пункта – механизъм, който не е променян от над 27 години.

Източник: Economic

НОВИНИ

СЪБИТИЯ