Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Насоките на ЕС за безопасно завръщане на работното място

Как да се гарантира здравето и безопасността на работниците, когато се завърнат на работното място? Този въпрос занимава много работодатели. В отговор на това Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), публикува насоки, които обхващат няколко области:

  • оценка на риска и подходящи мерки;
  • участие на работниците;
  • полагане на грижи за работниците, които са били болни;
  • планиране  и обучение за бъдещето;
  • подържане на добра информираност;

В насоките изготвени от EU-ASHA в сътрудничество с  Европейската комисия се използва приноса на тристранния Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда. Те ще бъдат актуализирани редовно с надежна информация според разитието на ситуацията.

Целият документ ТУК

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!