Европейската комисия приема Временна рамка, за да могат държавите членки допълнително да подпомагат икономиката в условията на пандемия от COVID-19

ПАРТНЬОРИ

Европейската комисия прие Временна рамка, която ще позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа, които държавите членки могат да използват съгласно действащите правила за държавната помощ, Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID-19 и след него.

Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Икономическите последици от епидемичния взрив от COVID-19 са тежки. Трябва да действаме бързо, за да ги смекчим, колкото се може повече. Трябва също така да действаме координирано. Тази нова временна рамка дава възможност на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в настоящия труден момент.

Въз основа на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19 отчита, че цялата икономика на ЕС изпитва сериозни затруднения. За да се коригира това положение, Временната рамка предвижда пет вида помощ:

ПЪЛЕН ТЕКСТ

НОВИНИ

СЪБИТИЯ