Варна домакин на Международен форум „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“

Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие

С високи очаквания и със силен интерес над 200 участници от България и Европа се включиха в традиционния форум във Варна „Партньорство за по-добри социални услуги, заетост и развитие“. Международното събитие и съпътстващата програма се състоя на 13 и 14 юни 2019 г. в к.к. Златни пясъци. Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Националното сдружение на общините в Република България, Националния алианс за социална отговорност, Национална асоциация на социално отговорните работодатели и Община Варна.

В рамките на международния форум във Варна се състоя среща със социални услуги от Североизточния регион и от други градове на страната. Срещата се проведе в изпълнение на проекта „Партньорство за по-добър живот“, чийто партньор е НАСО Р, с основен акцент – мястото на социалните услуги в подкрепа на заетостта на хората с увреждания. Георги Георгиев, ръководител на проекта, направи презентация за състоянието на заетостта на хората с увреждания в България и Европа и свързаните с това задачи и дейности по проекта. В основата на представената информация и състоялата се дискусия бяха изключително високата безработица сред хората с увреждания в страната, нуждата от подкрепящи мерки за развитие на включващата заетост на отворения пазар на труда и мястото и необходимостта от партньорство между социалните услуги, обичайните работодатели, държавата, местните власти и самите хора с увреждания.

Представена беше и изграждащата се национална мрежа на социални услуги, развиващи дейности в подкрепата и подготовката на хора с увреждани за трудово участие и заетост.

НОВИНИ

СЪБИТИЯ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!